วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตัวเอง

นายวัชระ  นามสนธิ์

ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

ประวัติการรับราชการ
2540  ครู โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรมสามัญศึกษา อ.เมือง จ.กระบี่
2548  ครู โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพท.พัทลุง เขต 1 อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
2553  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป.นศ 2 อ.บางขัน
จ.นครศรีธรรมราช
การศึกษา
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศิลป์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน ม.รามคำแหง

วันเกิด
20 กุมภาพันธ์  2515

คติ
ทำงานเต็มกำลัง เต็มความรู้ เต็มเวลาในทุกวัน